Saturday, October 16, 2010

Anda tidak semestinya yang terbaik, tetapi anda semestinya boleh jadi yang lebih baik. 你不必追求優秀,但你可以做到良好

你不必追求優秀,但你可以做到良好,與你分享.

0 comments: